Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
glover výrobce rukavic
gloves rukavice
glow záře
glow hořet
glow zářit
glow žhnutí
glow žhnout
glow žár
glow svítit
glow sálat
glow plamen
glow vyzařovat
glow planout
glow-worm larva světlušky
glowed zářil
glower mračit se
glower prazit pohledem
glowing žhnoucí
glowing svítivý
glowingly vřele
glows září
glows plane
glowworm larva světlušky
gloxinia gloxínie
gloze lichotit
gloze glosovat
glozing lichocení
glucagon glukagon
glucose glukóza
glucoside glykosid
glue lep
glue klíh
glue lepidlo
glued lepený
glued přilepený
gluey lepkavý
gluey klihovitý
gluing nalepování
gluing lepení
glum zamračený
glume plucha
glumly zamračeně
glumly nevrle
glumness zachmuřenost
glumness nevrlost
gluon gluon
glut zahltit
glut nadbytek
glutamate glutamat
gluteal hýžďový
gluten lepek
gluten gluten
glutenous lepkový
gluteus hýždě
glutinous lepkavý
glutinous klihovitý
glutinous klihovatý
glutinousness klihovitost
glutton žrout
glutton hltoun
glutton nenasyta
gluttonize hltat
gluttonize žrát
gluttonous hltavý
gluttonous nenasytný
gluttonous žravý
gluttony obžerství
gluttony žravost
gluttony nenasytnost
glycaemia glykémie
glyceraldehyde glyceraldehyd
glyceride glycerid
glycerin glycerin
glycerine glycerín
glycerol glycerol

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy