Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
glycerol glycerin
glyceryl glyceryl
glycine glycin
glycogen glykogen
glycogenesis glykogeneze
glycogenic glykogenický
glycol glykol
glycolysis glykolýza
glycoside glykosid
glycosuria glykosurie
Glynn Glynn
glyph ozdobná vertikální čára
glyph glyf
glyph piktogram
glyptography kamenorytectví
GMP zbožové výrobní praktiky
GMT Greenwich Mean Time
GMTA Great Minds Think Alike
gnarl zkroutit
gnarl deformovat
gnarled samorostlý
gnarled sukovitý
gnarly drsný
gnash skřípat
gnashing skřípající
gnat komár
gnathic čelistní
gnats komáři
gnaw hryzat
gnaw at ohlodávat
gnawed hryzal
gneiss rula
gnome skřítek
gnome trpaslík
Gnome desktopové prostředí s volně dostupným zdrojovým kódem
gnomes trpaslíci
gnomes skřítci
gnomic gnómický
gnomish skřítkovský
gnomon sloupek u slunečních hodin
gnomon gnomón
gnomonic gnómický
gnostic gnostik
gnostic bystrý
gnosticism gnosticismus
gnotobite gnotobiont
GNP Hrubý národní produkt
GNP hrubý národní produkt
GNP deflator deflátor HNP
GNP deflator deflátor hrubého národního produktu
GNP per capita HNP na hlavu
gnu pakůň
go událost
go průběh
go pokus
go odjet
go chod
go odejít
go go/went/gone
go jezdívat
go jít
go jezdit
go jet
go chodit
go chodívat
go about začínat
go across přejít
go across přecházet
go after pronásledovat
go after usilovat o
go after jít po
go against dopadnout
go against příčit se
go ahead pokračovat
go ahead! do toho!

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy