Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ancestrally po předcích
ancestress pramáti
ancestry původ
anchor upevnit
anchor kotevní
anchor zakotvit
anchor ukotvit
anchor připoutat
anchor kotvit
anchor kotva
anchor you podržet tě
anchor you ujistit tě
anchorage kotevné
anchorage kotviště
anchore kotvit
anchored zakotvený
anchored ukotvený
anchored připevněný
anchored kotvený
anchorite poustevník
anchorman moderátor
anchors kotvy
anchovies ančovičky
anchovies sardele
anchovy sardel
anchovy ančovička
anchusa pilát
anchylosis ankylóza
ancient antický
ancient odvěký
ancient dávnověký
ancient pradávný
ancient prastarý
ancient starobylý
ancient starý
ancient starověký
ancient starodávný
Ancient Monument Ancient Monument
anciently v antice
ancients staré národy
ancillary pomocný
ancillary expenses vícenáklady
ancillary input pomocný vstup
ancillary input vstup pomocného materiálu
ancillary material pomocný materiál
and logický součin
and i
and a
and also i
and environmental costs tržní alokace a environmentální náklady
and formulation výroba
and how hodně
and so on a tak dál
and stuff a tak dále
and stuff a další věci
and that s that tak to bude!
and then some a ještě více
and vice versa a obracne
and/or a/nebo
Andalusia Andalusie
andante andante
Andean andský
Andersen Hans Christian Andersen
Andersen Andersen
Anderson Anderson
Andes Andes
andesite andezit
andiron železný kozlík
Andorra Andorra
Andorra la Vella hl.m. - Andorra
Andre Andre
Andrea Andrea
Andrew Ondřej
androgen androgen
androgen mužský pohlavní hormon

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy