Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
go along provázet
go along jet spolu
go along with souhlasit s
go and see jít navštívit
go around zaskočit
go around cestovat
go around zajít
go away odjíždět
go away odjet
go away odcházet
go away odejít
go back zčernat
go back vrátit se
go back vracet se
go back on vycouvat
go back on nechat na holičkách
go bad zkazit
go bad zkazit se
go bad pokazit se
go bad kazit se
go bankrupt bankrotovat
go bankrupt ztroskotávat
go bankrupt ztroskotat
go beneath podjet
go berserk rozzuřit se
go between prokurátor
go between prostředník
go between poslíček
go between zprostředkovatel
go blind oslepnout
go bonkers zbláznit se
go by uplynout
go by projíždět
go by plynout
go by řídit se
go by the name of být znám pod jménem
go crazy zešílet
go crazy zbláznit se
go down spustit se
go down sjíždět
go down sjet
go down scházet
go down sejít
go down klesnout
go down klesat
go down (on) vykouřit (někomu)
go down (on) vylízat (někomu)
go downhill jít z kopce
go downhill jet z kopce
go dry usychat
go far přivést to daleko
go far dotáhnout to někam
go for napadnout
go for stát za
go for usilovat o
go for broke jít pro změnu
go forward postoupit
go forward pokročit
go forward pohnout se
go forward jít kupředu
go forward dělat pokroky
go gagga zbláznit
go gagga zblbnout
go grey zešednout
go haywire zbláznit se
go home vrátit se
go home jít domů
go in vjíždět
go in vjet
go in vcházet
go in vejít
go into vstoupit do
go mad zbláznit se
go nuts zbláznit se
go off vybuchnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy