Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
God knows who bůhvíkdo
God! Bože
god-awful strašlivý
god-awful děsný
godamn! do prdele!
godchild kmotřenec
goddam proklatý
goddam proklatě
goddamn zatracený
goddamn proklatý
goddamned mizerný
goddamned proklatý
goddamned proklatě
Goddard Goddard
goddaughter kmotřenka
goddess bohyně
godfather kmotr
godfathers kmotři
godforsaken zapomenutý
godforsaken pustý
godforsaken Bohem opuštěný
Godfrey Godfrey
godhead božstvo
godhood božství
godless bezbožný
godlessness bezbožnost
godlike božský
godliness zbožnost
godly boží
godly bohabojný
godly zbožný
godmother kmotra
godmothers kmotry
godparents kmotři
gods božstvo
gods bohové
godsend požehnání
godson kmotřenec
Godwin Godwin
godwit břehouš
Godzilla Godzilla
goer chodec
goer odcházející osoba
GOES dostatečná bezbečnost obyvatel a životního prostředí
goes jezdí
goes chodí
goes jede
goes jde
goes off zajde
Goethe Goethe
Goff Goff
gogetting podnikavý
gogetting dravý
gogetting dravě sobecký
goggle zírat
goggle třeštit
goggle-eyed mající vyvalené oči
goggled zíral
goggles brýle
goggles ochranné brýle
gogo tanec v diskotéce
gogo fantastický
gogo báječný
going průběh
going pokračující
going jdoucí
going chodící
going dělající
going k dostání
going rate aktuální sazba
going-over prohlídka
going-over kontrola
goings průběhy
goings postupy
goings-on shon

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy