Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
goings-on podivné události
goitre vole
GOK God Only Knows
gold zlatý
gold zlato
gold bullion zlato v prutech
gold bullion neražené zlato
gold digger zlatokop
gold leaf lístkové zlato
gold medal zlatá medaile
gold mine zlatý důl
gold mine hotový poklad
gold plate zlatý povlak
gold plate zlaté předměty
gold plate zlaté nádobí
gold rush zlatá horečka
gold rush honba za ziskem
gold standard zlatá měna
gold standard zlatý standard
gold-plated pozlacený
Golda Golda
goldbeater zlatotepec
Goldberg Goldberg
goldbrick zlatá cihla
goldbrick flákač
goldbricker ulejvák
goldbricker flákač
golden zlatý
golden age zlatý věk
Golden Gate úžina mezi Tichým oceánem a sanfranciským zálivem
golden rule zlaté pravidlo
golden wedding zlatá svatba
Goldfield Goldfield
goldfinch stehlik
goldfish zlatá rybka
goldfish bowl kulovité akvárium
goldilocks pryskyřník zlatý
Goldman Goldman
goldmine zlatý důl
goldsmith zlatník
goldsmith s zlatnictví
Goldstein Goldstein
Goldwater Goldwater
Goldwyn Goldwyn
golem stroj oživený kouzlem
golf golfový
golf golf
golf club golfový klub
golf club golfová hůl
golf course golfové hřiště
golf links golfové hřiště
golfer golfista
golfers golfisté
goliard goliard
goliard vagant
goliath obr
golliwog strašák
golliwog bubák
golly páni!
golly jémine!
golosh galoše
Gomez Gomez
gonad pohlavní žláza
gonad gonáda
gonadal gonádový
gonadotrophic gonadotropní
gonadotrophin gonadotropin
gondola gondola
gondolier gondoliér
gone pryč
gone go/went/gone
goner mrtvola
gong gong
goniometer goniometr
gonna udělám

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy