Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gonna chystám se
gonna going to
gonococcus gonokok
gonorrhoea kapavka
Gonzales Gonzales
Gonzalez Gonzalez
goo bláto
goo mazlavá hmota
goober podzemnice olejná
goober burský oříšek
good prospěch
good dobrá
good dobro
good blaho
good výborně!
good správně
good důkladný
good hezký
good pohledný
good poslušný
good právoplatný
good příjemný
good spolehlivý
good řádný
good spořádaný
good užitečný
good značný
good vhodný
good užitek
good slušný
good prospěšný
good pravý
good milý
good laskavý
good čestný
good laskav
good hodný
good dobře
good dobrý
good pořádný
good dobrý
good afternoon dobré odpoledne
Good Book bible
good day dobrý den
good day nashledanou
good evening dobrý večer
good faith dobrá víra
good faith dobrý úmysl
good looker fešák
good lord! pane bože
good luck štěstí
Good morning Dobré ráno
good night dobrou noc
good time vhodná doba
good time správný čas
good turn laskavost
good turn dobrý skutek
good will dobrá vůle
good-by sbohem!
good-bye sbohem
good-bye na shledanou
good-for-nothing zbytečný
good-for-nothing nepotřebný
good-for-nothing budižkničemu
good-hearted laskavý
good-hearted dobrosrdečný
good-hearted dobromyslný
good-humoured veselý
good-humoured dobromyslný
good-humouredly s dobrou náladou
good-looking hezký
good-looking pěkný
good-natured dobromyslný
good-natured srdečný
good-natured dobrácký

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy