Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gourd dýně
gourmand znalec jídla
gourmand gurmán
gourmet labužník
gourmet labužnický
gout dna
gouty postižený dnou
govern ovládat
govern panovat
govern spravovat
govern vládnout
govern řídit
governable ovladatelný
governance vládnutí
governed vládl
governed ovládal
governess guvernantka
governess vychovatelka
governing vládnoucí
governing regulace
governing ovládání
government vládní
government vládní systém
government vláda
government bond státní dluhopis
government debt vládní dluh
government expenditure vládní výdaje
government intervention vládní zásah
government intervention failure selhání intervencí vlády
government loan vládní půjčka
government organization vládní organizace
government paper státní cenný papír
government purchases vládní nákupy
government revenue vládní příjmy
government security státní půjčka
government spending vládní výdaje
government transfer payments vládní transferové platby
government-controlled vládou kontrolovaný
government-regulated price regulované ceny /vládou/
governmental vládní
governmental státní
governments vlády
governor správce
governor místodržitel
governor guvernér
governor regulátor
governors guvernéři
governorship vládcovství
governorship funkce guvernéra
governs vládne
GOWI Get On With It
gowk kukačka
gowk pitomeček
gown talár
gowns taláry
gowns roucha
Goya Goya
GP praktický lékař
GPF General Protection Fault
GPP hrubá primární produktivita
GPR Ground Penetrating Radar
GPS Global Positioning System
grab shrábnout
grab popadnout
grab chňapnout
grab chytnout
grab uchvátit
grab uchopit
grab at hrábnout
grab bag držadlo
grabbed uchopený
grabber skrblík
grabbing uchopení
grabbing popadnutí
grabby chtivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy