Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
androgenic androgenní
androgynous hermafroditický
androgynous oboupohlavní
androgyny hermafrodit
androgyny androgyn
android android
android podobná muži
android androidní
androids androidi
Andromeda název galaxie
Andy Ondra
anecdotal anekdotický
anecdotally anekdoticky
anecdote anekdota
anecdotes anekdoty
anecdotic anekdotický
anecdotical anekdotický
anecdotist znalec anekdot
anechoic zvukově izolovaný
anecumene anekumena
anemia chudokrevnost
anemia anemie
anemic chudokrevný
anemic anemický
anemometer větroměr
anemometer anemometr
anemometer měřič rychlosti větru
anemometry měření rychlosti větru
anemone sasanka
anemones sasanky
anemoplankton anemoplankton
anencephalic ancefalický
anent ohledně čeho
aneroid tlakoměr
aneroid aneroid
aneroid barometer aneroid
anesthesia anestézie
anesthesiologist anesteziolog
anesthetic anestetický
anesthetically anesteticky
anesthetist anestetický
anesthetize zanestetizovat
anesthetize umrtvit
anesthetize uspat narkózou
aneurin vitamin B1
aneurin aneurin
aneurism aneurisma
aneurismal aneurismatický
aneurismatic aneuryzmatický
aneurysm aneurismus
aneurysm aneurysma
aneurysm výduť
aneurysm rozšíření
aneurysmal aneurismatický
anew nově
anew nanovo
anew jinak
anew znovu
angel anděl
angel dust fencyklidin
Angel Falls vodopád ve Venezuele
Angela Angela
angelfish druh ryby
angelic andělský
angelica andělika
angelical andělský
Angelina okres v USA
Angelina ženské křestní jméno
Angeline ženské křestní jméno
Angelo Angelo
angels andělé
anger rozzlobit
anger zuřivost
anger nahněvat
anger zlost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy