Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grabs chňapá
grace zdobit
grace slitování
grace milost
grace elegance
grace přízeň
grace odpuštění
grace milosrdenství
grace ušlechtilost
grace půvab
grace ctnost
grace grácie
grace dusevni pohoda
grace of God boží milosrdenství
grace period respiro
graceful uhlazený
graceful spanilý
graceful mající šarm
graceful rozkošný
graceful elegantní
graceful půvabný
gracefully rozkošně
gracefully elegantně
gracefully půvabně
gracefulness elegance
gracefulness půvab
graceless ošklivý
gracelessness zpustlost
gracelessness ohyzdnost
gracelessness nevychovanost
gracelessness nemotornost
gracelessness neelegance
graces půvaby
graces milosti
Gracie Gracie
gracility štíhlost
gracility půvabnost
gracility gracilita
gracious milostivý
gracious graciézní
gracious taktní
gracious milosrdný
gracious půvabný
gracious vlídný
gracious laskavý
graciously taktně
graciously laskavě
graciousness vlídnost
graciousness milosrdnost
graciousness laskavost
grad absolvent
gradate vystupňovat
gradate stupňovat
gradate odstupňovat
gradation odstupňování
gradation gradace
gradational postupný
gradational stupňovitý
grade hodnost
grade jakost
grade klasifikovat
grade odstupňovat
grade ročník
grade spád
grade svah
grade třída
grade známka
grade stupeň
grade úroveň
grade crossing úrovňový přejezd
grade school základní škola
graded stupňovaný
graded klasifikovaný
graded aeration odstupňovaná aerace (vody)
grader srovnávač

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy