Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grader třídič
grades stupně
gradient stoupání
gradient spád
gradient sklon
gradient gradient
gradient process gradientní proces
gradients sklony
gradients gradienty
grading třídění
grading odstupňování
gradual stupňovitý
gradual ponenáhlý
gradual pozvolný
gradual postupný
gradualism pozvolný postup
gradualist gradualista
gradually pozvolna
gradually postupně
gradually pozvolně
graduand student před promocí
graduate absolvovat
graduate vystudovat
graduate odstupňovat
graduate graduovat
graduate absolvent
graduated stupňovaný
graduated odstupňovaný
graduated cylinder odměrný válec
graduated taxation stupňované /progresivní/ zdanění
graduates absolventi
graduating absolvující
graduation dokončení studia
graduation promoce
graduation maturita
graduation absolvování
graduation dokončení studia na VŠ
Grady Grady
Graff Graff
graffiti graffiti
graffito graffiti
graft transplantovat
graft transplantovaná tkáň
graft roubovat
graft roub
grafter roub
grafter roubovač
grafting roubování
Grafton Grafton
grafts transplantáty
graham grahamův chléb
grail grál
grain zrnko
grain zrnitost
grain zrnit
grain obilniny
grain obilí
grain zrní
grain zrno
grain alcohol obilný líh
grain alcohol líh
grained granulovaný
graininess zrnitost
graining granulace
grains zrna
grainy zrnitý
gram gram
Gram-negative bacterium gramnegativní bakterie
Gram-positive bacterium grampozitivní bakterie
graminicide graminicid
grammar mluvnice
grammar gramatika
grammar school gymnázium
grammarian gramatik
grammars gramatiky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy