Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grammatical gramatický
grammatically gramaticky
gramme gram
gramophone gramofon
gramophone record deska
gramps děda
grampus kosatka dravá
grams gramy
Granada Granada
granaries obilnice
granary sýpka
granary obilnice
grand skvělý
grand ušlechtilý
grand veliký
grand velebný
grand velký
grand závažný
grand znamenitý
grand velkolepý
grand ohromný
grand bezvadný
grand zásadní
grand vznešený
grand nejvyšší
grand nádherný
grand impozantní
grand důležitý
grand jury velká porota
grand mal epilepsie
grand master velmistr
grand piano křídlo
Grand Rapids město - Spojené státy americké
grand slam velkolepý úspěch
grandad dědeček
grandad děda
grandam stařenka
grandaunt prateta
grandchild vnouče
grandchildren vnoučata
granddad děda
granddad děd
granddad dědeček
granddaughter vnučka
grande velká
grandee španělský princ
grander parádnější
grander ambicióznější
grandest nejluxusnější
grandeur vznešenost
grandfather dědeček
grandfather clock skříňové pendlovky
grandfathering zvykové právo
grandiloquence bombastičnost
grandiloquent velkohubý
grandiose velkolepý
grandiose mohutný
grandiose grandiózní
grandiosity velkolepost
grandiosity mohutnost
grandly vznosně
grandly nadneseně
grandma babička
grandmaster velmistr
grandmother babička
grandmotherly babičkovský
grandmothers babičky
grandnephew prasynovec
grandness velkolepost
grandness ušlechtilost
grandniece praneteř
grandpa děda
grandpa dědeček
grandparent prarodič
grandparents prarodiče

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy