Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grandson vnuk
grandstand hlavní tribuna
granduncle prastrýc
grange statek
granite granit
granite žula
granite žulový
granitic žulový
granivore granivor
grannie babička
grannie bába
granny babi
granny babička
grant grant
grant dotace
grant dopřát
grant stipendium
grant-aid subvencovat
grant-aid dotovat
grant-maintained dotovaný vládou
granted povolený
granted propůjčený
granted dopřán
grantee příjemce grantu
granter postupitel
granting umožňující
grantor postupitel
grantor dárce
grantor cedent
grants umožňuje
grants uděluje
grants příspěvky
grants poskytuje
grants podpory
grants granty
grants dotace
granular zrnitý
granular granulovaný
granular pesticide granulovaný pesticid
granularity zrnitost
granulate granulovat
granulate vytvářet granule
granulated granulovaný
granulating granulování
granulating granulovací
granulation granulace
granule zrno
granule granule
granulocyte granulocyt
granulocyte druh bílé krvinky
granulosis granulóza
Granville Granville
grape hrozen
grape hyacinth modřenec
grape press lis na víno
grape press plant lisovna na víno
grapefruit grepový
grapefruit grep
grapefruit grapefruit
grapefruit grapefruitový
grapes víno
grapes hrozny
grapeshot kartáčová střela
grapevine réva
grapevine víno
grapevine šeptanda
graph graf
graph paper čtverečkovaný papír
graph paper milimetrový papír
graph paper grafický papír
grapheme grafém
graphic názorný
graphic grafický
graphic artist grafik
graphic arts grafická umění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy