Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
graphic designer grafik
graphical grafický
graphically názorně
graphically graficky
graphically barvitě
graphics grafika
graphite grafit
graphite tuha
graphologist grafolog
graphology grafologie
graphs grafy
grapnel kotva
grapple dát se do boje
grapple poprat se
grapple rvačka
grapple hmat
grapple chvat
grappling ukotvení
grappling kotvice
grappling iron kotvice
grapy hroznovitý
grapy hroznový
grasp úchop
grasp uchopit
grasp sahat
grasp pochopení
grasp sevřít
grasp pochopit
grasp uchopení
grasp chápat
graspable srozumitelný
graspable pochopitelný
grasped uchopil
grasper chamtivec
grasping uchopení
grasps chápe
grass travina
grass trávník
grass tráva
grass roots venkované
grass roots venkov
grass weed trávy
grass widow slaměná vdova
grassed depression strip úlehový zatravněný pás
grasses trávníky
grasses traviny
grasshopper saranče
grasshopper luční koník
grasshoppers sarančata
grasshoppers kobylky
grassland pastviny
grassland lučiny
grassland pastvina
grassland lučina
grassless holý
grasslike trávovitý
grassroots základ
grassroots řadový občané
grassroots podstata
grassroots místní obyvatelé
grassroots kořen
grassy travnatý
grate rošt
grated strouhaný
grateful vítaný
grateful přijatelný
grateful milý
grateful vděčný
grateful vděčen vděčna
gratefully mile
gratefully příjemně
gratefully vděčně
gratefulness vděčnost
grater struhadlo
grates strouhá

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy