Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grates rošty
graticule souřadnicová síť
gratification uspokojení
gratification honorář
gratified potěšený
gratify uspokojit
gratify odměnit
gratify blažit
gratifying uspokojující
gratifying příjemný
gratifying potěšující
gratifyingly potěšitelně
gratifyingly pochvalně
grating rošt
grating pronikavý
grating mřížka
grating mříž
grating mřížoví
gratis zdarma
gratis zadarmo
gratis bezplatný
gratitude vděčnost
gratuitous bezplatný
gratuitously bezplatně
gratuitousness svévolnost
gratuity dar
gratuity spropitné
grave závažný
grave vážný
grave hrob
Grave s disease Basedowova choroba
Grave s disease Basedow s disease
gravedigger hrobník
gravel štěrk
gravel desert štěrková poušť
gravelly štěrkový
gravelly chraplavý
gravely vážně
graven vyrytý
graveness vážnost
graveness serióznost
graver rytecké dláto
graver rytec
graves hroby
graveside okolí hrobu při pohřbu
gravest nejzávažnější
gravest nejvážnější
gravestone náhrobek
gravestones náhrobky
graveyard hřbitov
gravid březí
gravidity těhotenství
gravidity gravidita
gravidity březost
gravimeter gravimetr
gravimetric gravimetrický
gravimetric method gravimetrická metoda
gravitas váženost
gravitate tíhnout
gravitate přitahovat se
gravitation tíže
gravitation přitažlivost
gravitation gravitace
gravitation water accumulation zvodeň
gravitational gravitační
gravitationally gravitačně
gravitative gravitační
graviton graviton
gravity gravitační síla
gravity přitažlivost
gravity gravitace
gravity zemská tíže
gravity důstojnost
gravity vážnost
gravity drainage gravitační odvodnění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy