Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gravity irrigation gravitační závlaha
gravity porosity gravitační pórovitost (půdy)
gravity water gravitační voda
gravure rytina
gravure gravura
gravy šťáva z masa
gravy omáčka
gray fádní
gray Gy gray (ioniz. záření)
gray gray Gy (ioniz. záření)
gray popelavý
gray šedý
gray banální
gray šeď
gray market šedý trh
gray matter inteligence
grayling zone lipanové pásmo
grayscale stupnice šedi
Grayson Grayson
graze pást se
graze odřenina
graze oděrka
graze pást
grazed odřený
grazed poškrábaný
grazer pasoucí se zvíře
grazing pastvisko
grazing pasoucí se
grazing spásání
grazing pasení
grazing pastvina
grease namazat
grease mazivo
grease mazat
grease maz
grease kolomaz
grease mastnota
grease mazací tuk
grease namastit
grease olejovat
grease omastek
grease tuk
grease omastit
grease vazelína
grease sádlo
grease promazat
grease pomáda
grease mazadlo
grease gun mazací pumpička
grease gun mazací pistole
grease monkey automobilový mechanik
greased promazal
greasepaint líčidlo
greaseproof pergamenový
greaseproof nepromastitelný
greaseproof nepropouštějící mastnotu
greaser strojník
greaser mazač
greasily mastný
greasiness umaštěnost
greasiness mastnost
greasiness kluzkost
greasing mazající
greasy vlezlý
greasy umaštěný
greasy mazlavý
greasy kluzký
greasy bezcharakterní
greasy mastný
greasy spoon putyka
great nádherný
great velikánský
great význačný
great vznešený
great úžasný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy