Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
great šlechetný
great slavný
great ohromný
great skvělý
great významný
great velký
great veliký
great prima
great auk alka velká
Great Britain Velká Británie
great circle hlavní kružnice
great grandfather pradědeček
great grandmother prababička
great grandparent praprarodič
great hall aula
Great Poland Velkopolsko
great power velmoc
great-aunt prateta
great-grandchild pravnuk
great-grandchild pravnouče
great-grandchildren pravnoučata
great-granddaughter pravnučka
great-grandfather pradědeček
great-grandmother prabába
great-grandmother prababička
great-grandparent praprarodič
great-grandson pravnuk
great-nephew prasynovec
great-niece praneteř
great-uncle prastrýc
greatcoat zimník
greater větší
greatest největší
greatly značně
greatly velice
greatly velmi
greatness velikost
greats velcí
greats hvězdy
greaves škvarky
grebe pták potápka
Grecian řecký
Grecian řek
Greece Řecko
greed nenasytnost
greed lakota
greed hltavost
greed hrabivost
greed lačnost
greed chamtivost
greediest nejnenasytnější
greedily nenasytně
greedily chamtivě
greediness nenasytnost
greediness lačnost
greediness hamižnost
greedy hrabivý
greedy nenasytný
greedy hladový
greedy chamtivý
greedy (after) chtivý (něčeho)
Greek Greek
Greek Řek
Greek řecký
Greek řečtina
Greeks Řekové
Greeley Greeley
green zezelenat
green zelená
green vegetace
green porost
green pažit
green svěží
green svěžest
green nazelenit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy