Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
anger vztek
anger hněv
angered rozhněván
Angie ženské křestní jméno
angina angína
angina pectoris angína pektoris
angiography angiografie
angioma angiom
angioplasty angioplastika
angle stanovisko
angle roh
angle hledisko
angle udice
angle rybařit
angle úhel
angle bracket úhlová závorka
angle iron ocelový úhelník
angled úhlový
angled hranatý
angledozer angldozer
angler rybář
anglers rybáři
angles úhly
angleworm žížala
Anglican anglikán
Anglican anglikánský
Anglican anglický
Anglicanism druh protestanství
anglicize poangličtit
anglify poangličtit
angling rybaření
angling chytání ryb udicí
Anglo-American angloamerický
Anglo-Saxon anglosaský
Anglo-Saxon Anglosas
Anglophil anglofil
Anglophile anglofil
Anglophilia anglofilie
Anglophobe osoba nenávidějící Anglii
Anglophobia anglofóbie
Angola Angola
Angolan angolský
Angolan Angolan
angora angorská vlna
angora angora
angrier rozhněvanější
angriest nejrozzlobenější
angrily rozlobenost
angry rozzlobený
angry rozhněvaný
angst pocit úzkosti
angstrom angstrom
Anguilla Anguilla
anguine hadovitý
anguish úzkost
anguish trápení
anguish trýzeň
anguish muka
anguished mučivý
angular angulární
angular úhlový
angular kostnatý
angular hranatý
angularity hranatost
angularly hranatě
angulation zahnutí
Angus Angus
anhidrosis anhidróza
anhydride anhydrid
anhydrous bezvodý
aniline anilinový
aniline anilín
animadversion výtka
animadversion důtka
animadversion kritika

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy