Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grids mřížky
grief lítost
grief smutek
grief trápení
grief žal
grief hoře
grief bol
grief zármutek
grief-stricken žalostný
grief-stricken zármutkem sklíčen
grievance stížnost
grievance křivda
grievances stížnosti
grievances křivdy
grieve truchlit
grieve rmoutit
grieved truchlil
grieved rmoutil
grieving zdrcený žalem
grieving zarmoucený
grieving truchlící
grievous tragický
grievous bolestivý
grievously trýznivě
grievously tragicky
grievousness žalostnost
grievousness bolestivost
griffin gryf
Griffith Griffith
griffon gryf
grifter podfukář
grill gril
grille mřížka
grilled grilovaný
grilled dish minutka
grilling křížový výslech
grills grilované kuřecí kousky
grim neradostný
grim chmurný
grim humour černý humor
Grim Reaper zubatá (s kosou)
Grim Reaper smrtka (s kosou)
grimace obličeje
grimace úšklebek
grimace grimasa
Grimaldi Grimaldi
grime špína
Grimes Grimes
grimiest nejšpinavější
griminess ušpiněnost
griminess umouněnost
grimly nekompromisně
Grimm Grimm
grimmer chmurnější
grimmest nejchmurnější
grimness pochmurnost
grimy špinavý
grin úsměv
grin cenit zuby
grin úšklebek
grin šklebit se
grin škleb
grind grind/ground/ground
grind umlít
grind mlít
grind away sbrousit
grind away odbrousit
grind down zbrousit
grind down obrousit
grinder mlýnek
grinding drcení
grinding mletí
grinding obrušování
grinding zoufalý
grinding věčný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy