Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
groan vzdech
groan sténání
groan zaúpění
groan zabručení
groan vzdychat
groan vrzání
groan sténat
groan sten
groan skřípání
groaned truchlil
groaned sténal
groaner mručoun
groaning vrzání
groaning truchlení
groaning sténání
groaning sténající
groaning naříkání
groans truchlí
groans sténá
groat vindra
groats krupky
groats kroupy
grocer hokynář
grocer obchodník s potravinami
groceries obchody s potravinami
grocery obchod s potravinami
grocery store potravinářství
grocer´s potraviny
grocer´s obchod s potravinami
grog grog
groggiest nejvysílenější
groggily vrávoravě
grogginess vrávoravost
grogginess vratkost
groggy vrávoravý
grogram grogrén
groin tříslo
grok chápat
grommet poutko
GROMMET Průchodka
groom ženich
groom hřebelcovat
groom mladík
groom sluha
groom podkoní
groom připravovat
groom pacholek
groomer osoba hřebelcující koně
groomsman mládenec při svatbě
Groot Groot
groove rýha
groove brázda
groove rýhovat
groove žlábek
groove drážkovat
groove drážka
groove žlábkovat
grooved rýhovaný
grooved drážkovaný
groover drážkovač
grooves žlábky
grooves drážky
grooving drážkování
groovy fajn
groovy prima
groovy bezva
grope šátrat
grope for hmatat po
groping tápání
groping osahávání
grosgrain grogrén
gross veletucet
gross brutto váha
gross celkový
gross očividný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy