Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
gross tlustý
gross sprostý
gross brutto
gross hrubý
gross obhroublý
gross caloric value (high heat) spalné teplo bez kondenzace
gross domestic product HDP
gross domestic product hrubý domácí produkt
gross domestic product hrubý národní produkt
gross domestic product /GDP/ hrubý domácí produkt
gross income hrubý příjem
gross investment hrubé investice
Gross national product hrubý národní produkt
gross primary production celková primární produkce (limnologie)
gross private domestic investment soukromé hrubé domácí investice
gross production rate celkový produkční výkon (limnologie)
gross profit hrubý zisk
gross salary hrubý plat
grosser hrubší
grosser drsnější
grossest nejhrubější
grossly hrubě
grossly celkově
Grossman Grossman
grossness bujnost
grossness oplzlost
grossness vulgárnost
grossness hrubost
grossness sprostota
Grosvenor Grosvenor
grotesque karikatura
grotesque groteska
grotesque absurdní
grotesque ošklivý
grotesque groteskní
grotesquely groteskně
grotesquely absurdně
grotesqueness grotesknost
grotesquerie grotesknost
Groton Groton
grotto jeskyně
grotty ubohý
grotty mizerný
grouch mrzout
grouch bručoun
grouch brblat
grouchiness nabručenost
grouchiness mrzutost
grouchy nabručený
ground zemina
ground příčina
ground místo
ground důvod
ground dno
ground přízemní
ground zakotvit
ground základ
ground uzemnit
ground terén
ground půda
ground pozemek
ground podklad
ground základy
ground grind/ground/ground
ground mlel
ground pozemní
ground pozice
ground země
ground zem
ground mletý
ground beef sekané hovězí
ground coffee mletá káva
ground cover rostlinný porost
ground crew pozemní služba
ground crew pozemní personál

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy