Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ground erosion dnová eroze (toku)
ground floor dolní plošina v autobusu
ground floor přízemí
ground formation dnový útvar
ground glass neprůsvitné sklo
ground glass matované sklo
ground glass matné sklo
ground glass broušené sklo
ground ice dnový led
ground plan půdorys
ground preparation příprava pozemku
ground rule základní pravidlo
ground speed rychlost vůči zemi
ground squirrel zemní veverka
ground swell spodní vlna
ground velocity dnová rychlost
ground water podzemní voda
ground water catchment povodí podzemní vody
ground water retention period doba retence podzemní vody
ground zero označení pro bordel v pokoji studenta
ground-floor přízemí
groundbait vnadidlo
grounded zakořeněný
grounded upoutaný k zemi
grounded uzemněný
grounder přízemní míč
Groundhog Day Hromnice
grounding průprava
grounding základy
groundless bezdůvodný
groundless nepodložený
groundnut podzemnice olejná
groundplan půdorys
grounds základy
grounds povrchy
grounds dna
grounds země
groundsheet karimatka
groundsman správce
groundswell vzrůst
groundswell zdvihnutí země
groundwater podzemní voda
groundwater balance bilance podzemní vody
groundwater filtration filtrace podzemní vody
groundwater level hladina podzemní vody
groundwater regime režim podzemní vody
groundwater table hladina podzemní vody
groundwater table depth hloubka hladiny podzemní vody
groundwater yield vydatnost podzemní vody
groundwork podklady
group seskupení
group kolektiv
group seskupovat
group kapela
group grupa
group skupinový
group skupina
group spolek
group head vedoucí skupiny
Group of Five /G5/ Skupina pěti
Group of Seven /G7/ Skupina sedmi
group therapy skupinová terapie
grouped skupinový
grouped seskupený
grouper člen skupiny
groupie obdivovatelka
groupie fanynka
grouping seskupení
grouping sdružování
groupings seskupení
groups skupiny
groupware skupinový software
grouse tetřev
grouse tetřívek
grouse jeřábek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy