Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grouser reptal
grouser bručoun
grout zálivková malta
grouting injektování
grove háj
grovel podlézat
grovel plazit se
grovel plazit
groveller podlézavec
grovelling ponižování
grovelling podlézání
Grover Grover
groves háje
groves lesíky
grow vyrůstat
grow přibývat
grow narůstat
grow roste
grow přerůst v
grow narůst
grow pěstovat
grow grow/grew/grown
grow vyrůst
grow růst
grow black zčernat
grow dark setmět se
grow fat ztloustnout
grow fond oblíbit si
grow into one srůst
grow old zestárnout
grow over zarůstat
grow together srůst
grow up vyrůstat
grow up vyrůst
grow wise zmoudřet
grower pěstitel
growing rostoucí
growl zavrčení
growler malý ledovec
growler bručoun
growling bručivý
grown vyrostlý
grown dospělý
grown grow/grew/grown
grown up dospělý
grown-up dospělý
grows roste
growth vzrůst
growth narůstání
growth výrůstek
growth přírůstek
growth porost
growth nárůst
growth růst
growth růst
growth nádor
growth fund růstový fond
growth index index růstu
groyne vlnolam
groyne pobřežní hráz
grub červ
grub plít
grub hrabat
grub jídlo
grub prohledávat
grub larva
grub up vyhrabat
grubber kultivátor
grubbier špinavější
grubbily špinavý
grubbily odporný
grubbily nemytý
grubbiness ušpiněnost
grubbing vykácení
grubby špinavý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy