Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
grubby nemytý
grubs larvy
grubs housenky
grudge zášť
grudges zloby
grudging neochotný
grudgingly zdráhavě
grue příšera žeroucí dobrodruhy
gruelling vysilující
gruelling vyčerpávající
gruesome příšerný
gruesomely příšerně
gruesomeness strašlivost
gruff chraplavý
gruffly chraplavě
gruffness chraptivost
GRUIT Get Real yoU Impudent Thing
grumble reptat
grumbled reptal
grumbler bručoun
grumbles reptá
grumbling reptání
grumous sražený
grumous hustý
grumous hlenovitý
grump mrzout
grump bručoun
grumpily nevrle
grumpily mrzutě
grumpiness mrzutost
grumpy nevrlý
grumpy mrzutý
grunge styl grunge
grunge grunge
grunt vrčet
grunt vrčení
grunt bručet
gruntle uspokojit
grunts vrčí
grunts bručí
gryphon gryf
guacamole guacamole - omáčka z avokáda
Guadalajara Guadalajara
Guadalcanal Guadalcanal
Guadalupe Guadalupe
Guadeloupe Guadeloupe
Guam Guam
Guangzhou město - Čína
guanine guanin
guano guáno
guarana guarana
guarantee zajistit
guarantee zaručit
guarantee záruční
guarantee ručitel
guarantee ručit
guarantee garantovat
guarantee záruka
guaranteed zaručený
guaranteeing zaručující
guaranteeing zajišťující
guaranteeing garantující
guarantees záruky
guarantees zaručuje
guarantor ručitel
guarantor garant
guaranty záruka
guaranty ručení
guard hlídka
guard krýt
guard zabezpečení
guard zábradlí
guard chránič
guard chránit
guard hlídač

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy