Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
guard obrana
guard ochrana
guard obránce
guard strážce
guard ochraňovat
guard strážný
guard střežit
guard stráž
guard garda
guard hlídat
guard of honor čestná stráž
guarded strážený
guarded chráněný
guarded hlídaný
guardedly zdrženlivě
guardedly obezřetně
guardedness obezřetnost
guardhouse vězení
guardhouse strážnice
Guardia Guardia
guardian ochránce
guardian opatrovník
guardian poručník
guardian strážce
guardian strážný
guardian hlídač
guardian dozorce
guardian pěstoun
guardian angel strážný anděl
guardianship opatrovnictví
guarding střežení
guarding strážení
guardrail zábradlí
guardroom strážnice
guards stráže
guardsman gardista
guardsmen gardisté
guardsmen gardisté
Guatemala Guatemala
Guatemala City hl.m. - Guatemala
guava guava
guava druh rostliny
Guayaquil město - Ekvádor
gubernatorial guvernérský
guck sliz
gudgeon druh ryby
guelder rose kalina
Guelph město - Kanada
Guenther Guenther
guerdon odměna
guerilla partyzánská válka
guerilla partyzán
guerilla force partizánské síly
guerilla force partyzánské síly
Guernsey Guernsey
guerrilla partyzánská válka
guerrilla partyzán
guerrilla force partizánské síly
guess odhad
guess odhadnout
guess vytušit
guess vyhádat
guess uhodnout
guess uhádnout
guess tušit
guess hádat
guessable odhalitelný
guessed uhodnutý
guesses odhaduje
guessing hádající
guesstimate určit od oka
guesswork hádání
guesswork dohad
guest hostující
guest návštěvník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy