Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
guest host
guest-house penzion
guesthouse ubytovna pro hosty
guestroom pokoj pro hosty
guests hosté
guff řečičky
guff kecy
guffaw chechot
gugelhupf cake bábovka
Guggenheim Guggenheim
guggle bublání
guggle bublat
GUI grafické uživatelské rozhraní
guidance vodítko
guidance poučení
guidance dozor
guidance doprovod
guide průvodkyně
guide průvodce
guidebook průvodce
guided vedený
guided řízený
guided naváděný
guided missile řízená střela
guideline ryska
guideline směrnice
guideline direktiva
guideline návod
guidelines vodítka
guidelines směrnice
guidelines pokyny
guidelines direktivy
guidepost charakteristický znak
guidepost vodítko
guidepost ukazatel směru
guidepost rozcestník
guider rozváděč
guides průvodci
guides provádí
guiding vedení
guiding provádění
guild cech
guild sdružení
guilder gulden
guildhall radnice
guildhall cechovní dům
guile záludnost
guile podlost
guileful zrádný
guileful úskočný
guileful lstivý
guileless bezelstný
guilelessness upřímnost
guilelessness čestnost
Guilford Guilford
guillemot alkoun
guilloche giloš
guillotine gilotina
guilt pocit viny
guilt vina
guiltier vinnější
guiltily vinně
guiltiness provinilost
guiltless nevinný
guiltlessness neznalost
guiltlessness nevinnost
guilty vinen
guilty trestuhodný
guilty vinný
Guinea Guinea
guinea stará britská mince
Guinea Bissau Guinea Bissau
guinea fowl perlička
guinea hen samice perličky
guinea pig evakuovaný člověk

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy