Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
animadvert kritizovat
animadvert kárat
animal zvířecí
animal animální
animal živočišný
animal živočich
animal zvíře
animal mouth huba
animal rights zvířecí práva
animal room zvěřinec
animalism animálnost
animality vitalita
animality živočišnost
animalize proměnit ve zvíře
animals zvěř
animals zvířata
animal´s hair srst
animate oživit
animate podnítít
animate animovat
animate životný
animated animovaný
animated cartoon animovaný film
animatedly rušně
animates animuje
animation živost
animation nadšení
animation čilost
animation animace
animations animace
animator animátor
anime animovaný
animism animismus
animist animista
animosity nepřátelství
animosity animozita
animosity napětí
animus nepřátelství
animus záměr
anion anion
anion aniont
anion exchanger anex
anionic aniontový
anions anionty
anise anýz
aniseed anýz
anisette anýzovka
anisotropic anizotropní
anisotropies anizotropní
anisotropy anizotropie
Anita ženské křestní jméno
Ankara hl.m. - Turecko
ankh symbol života (kříž s kulatou horní částí)
ankle kotník
ankle-deep po kotníky
anklebone hlezenní kost
ankles kotníky
anklet nákotník
anklet druh šperku
anklets ponožky
ankylosis ankylóza
Ann Ann
Ann Arbor město - Spojené státy americké
Anna Anna
annalist letopisec
annals anály
Annapolis hl.m. - Maryland v USA
Annapurna Anapurna hora v Himalájích
Anne Anna
anneal žíhat
anneal chladit
anneal popouštět
annealed žíhaný
annealing žíhání
annealing temperování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy