Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hairspring vlásek
hairstyle účes
hairstylist kadeřník
hairy chlupatý
hairy vlasatý
Haiti Tahiti
haji hadži
hajji hadži
HAK Hugs And Kisses
hake druh ryby
Hal Hal
halation halace
halberd halapartna
halberdier halapartník
halcyon klidný
halcyon blažený
hale čilý
hale zdravý
hale and hearty zdravý jako buk
haleness zdraví
haler haléř
Haley Haley
half půlka
half polovice
half polovička
half poloviční
half půl
half polovina
half a litre půllitr
half adder poloviční sčítačka
half and half napůl
half board polopenze
half brother nevlastní bratr
half crown druh staré anglické mince
half dollar půldolar
half past půl sedmé
half sister nevlastní sestra
half step půltón
half time poločas
half track polopásové vozidlo
half year pololetí
half-and-half druh piva
half-and-half mléko se smetanou
half-assed uhozený
half-back záložník
half-baked nedopečený
half-bred míšenec
half-bred kříženec
half-breed kříženec
half-breed míšenecký
half-brother nevlastní bratr
half-cocked zbrklý
half-crown druh staré anglické mince
half-dollar půldolar
half-dry seedlings pickling polosuché moření sadby
half-dry sowing seed pickling polosuché moření osiva
half-duplex poloduplexní
half-hearted váhavý
half-hearted polovičatý
half-hearted nesmělý
half-hearted bez nadšení
half-heartedly nesměle
half-heartedness váhavost
half-heartedness polovičatost
half-hour hodina
half-hourly každou půlhodinu
half-inch půlpalce
half-length poloportrét
half-life poločas
half-life poločas rozpadu
half-line polopřímka
half-moon půlměsíc
half-pint malé pivo
half-sister nevlastní sestra
half-staff na půl žerdi

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy