Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
half-step půltón
half-term semestrální volno
half-time poločas
half-tone půltón
half-track polopásové vozidlo
half-truth polopravda
half-wit idiot
half-wit hlupák
half-witted slabomyslný
half-witted přihlouplý
half-yearly pololetně
halfback záložník
halfback záložník v kopané
halfhearted váhavý
halfhearted polovičatý
halfhearted nesmělý
halfhearted bez nadšení
halfheartedness váhavost
halfheartedness polovičatost
halfpence půlpence
halfpenny půlpence
halfpennyworth cenově za půl penny
halftime poločas
halftone půltón
halftone polotón
halfway poloviční
halfway v polovině cesty
halfway uprostřed
halfway house kompromis
halfway house mezistupeň
halfwit hlupák
halibut halibut
halide halogenid
Halifax Halifax
halite halit
halite kamenná sůl
halitosis zápach z úst
hall síň
hall sál
hall předsíň
hall hala
Hall of Fame Dvorana slávy
hall of residence kolej
halleluiah aleluja
hallelujah aleluja
hallelujah sláva!
Halley Halley
Hallinan Hallinan
hallmark punc
hallmarks známky
hallmarks puncy
hallo nazdar
hallo ahoj
halloo hola
halloo haló!
halloo haló
hallow posvětit
hallow blahoslavit
hallowed posvátný
Halloween dušičky
halls haly
hallucinate blouznit
hallucination halucinace
hallucinations halucinace
hallucinatory halucinační
hallucinogen halucinogen
hallucinogenic halucinogenní
hallucinosis halucinóza
hallway vestibul
hallway chodba
hallway hala
hallway předsíň
halo svatozář
halo halo
halobiont halobie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy