Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hammertoe kladívkový prst
Hammett Hammett
hammock visuté lůžko
Hammond Hammond
Hammond organ Hammondovy varhany
hammy přehnaný
hammy přehraný např. role
hamper překážet
hamper výslužka
hampered překážel
hampers překáží
Hampshire Hampshire
Hampton Hampton
hamster křeček
hamsters křečci
hamstring podkolenní šlacha
hamstring ochromit
hamstrung ochromený
Han Han
Hancock Hancock
hand ručka
hand odevzdat
hand ručička
hand rukopis
hand ruční
hand ruka
hand podávat
hand podat
hand dlaň
hand down předat
hand down odkázat
hand drill ruční vrtačka
hand gallop lehký cval
hand grenade ruční granát
hand in doručit
hand in odevzdávat
hand in odevzdat
hand in hand ruku v ruce
hand job masturbace
hand luggage příruční zavazadlo
hand out rozdělit
hand out rozdávat
hand out dávat
hand over odevzdávat
hand over odevzdat
hand to hand muž proti muži
hand-barrow kolečko
hand-blocked silks ručně tkané hedvábí
hand-held ruční
hand-me-down obnošený
hand-operated ručně ovládaný
hand-operated manuálně ovládaný
hand-picked ručně trhaný
hand-picked ručně sklízený
hand-picked ručně sbíraný
hand-to-hand přímý
hand-to-hand bezprostřední
hand-to-mouth z ruky do úst
hand-towel ručník
handbag kabelka
handball házená
handbarrow kolečko
handbasin umyvadlo
handbasket košík
handbell ruční zvonek
handbill prospekt
handbill leták
handbook příručka
handbrake ruční brzda
handcart kára
handcart ruční vozík
handclap tlesknutí
handclap potlesk
handcraft ruční výrobek
handcrafted rukodělný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy