Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
annealing chlazení
annelidan kroužkovec
Annette Anneta
annex doložka
annex dovětek
annex přístavba
annex příloha
annex přístavek
annex připojit
annex obsadit
annex anektovat
annexation anexe
annexation připojení
annexe přístavba
annexe příloha
annexed zabraný
annexed připojený
annexed anektovaný
annexes přístavby
annexes doplňky
Annie ženské křestní jméno
annihilate zničit
annihilate vyhladit
annihilated zničený
annihilated vyhlazen
annihilating drtivý
annihilation vyhlazení
annihilation zničení
annihilation rozdrcení
annihilation anihilace
annihilator ničitel
annihilator anihilátor
anniversaries výročí
anniversary výroční
anniversary oslava výročí
anniversary jubileum
anniversary jubilejní
anniversary výročí
annotate komentovat
annotate opatřit
annotate okomentovat
annotate anotovat
annotated okomentoval
annotated anotovaný
annotated anotoval
annotating anotující
annotation vysvětlivka
annotation anotace
annotations anotace
annotator komentátor
annoucement oznámení
annoucement prohlášení
annoucement sdělení
annoucement vyhlášení
annoucement zpráva
announce prohlásit
announce prohlašovat
announce oznamovat
announce oznámit
announce ohlásit
announce oneself přihlásit se
announce oneself ohlásit se
announce oneself hlásit se
announced oznámený
announced oznámil
announced sdělili
announced ohlásili
announced prohlašovat
announcement oznámení
announcement prohlášení
announcement zpráva
announcement oznámení
announcements zprávy
announcer hlasatel
announces oznamuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy