Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hap náhoda
Hapgood Hapgood
haphazard náhodný
haphazard chaotický
haphazardly náhodně
hapless smolař
haploid haploidní
haply náhodou
happen nastat
happen přihodit se
happen stávat se
happen stát se
happened stal se
happening událost
happening příhoda
happening dění
happenings události
happens stává se
happenstance náhoda
happier šťastnější
happier štastnější
happiest nejšťastnější
happily šťastně
happiness štěstí
happiness radost
happiness veselost
happy šťastný
happy bezstarostný
happy veselý
happy spokojený
happy new year štastný nový rok
happy-go-lucky bezstarostný
hara-kiri japonská sebevražda
harangue kárat
harangue kárání
Harare hl.m. - Zimbabwe
harass znepokojovat
harass pronásledovat
harass obtěžovat
harass týrat
harass trápit
harass sužovat
harassed usoužený
harassed ztrápený
harassed uštvaný
harassed unavený
harassing obtěžující
harassing obtěžování
harassment znepokojování
harassment obtěžování
harassment týrání
Harbin Harbin
harbinger posel
harbor přístav
harbor přechovávat
harbour útočiště
harbour přístřeší
harbour kotvit v přístavu
harbour přechovávat
harbour přístav
harbour of refuge nouzový přístav
harbour-authorities přístavní správa
harbourage útulek
harbourage přístřeší
harbourage přístaviště
harboured skrýval
harbouring ukrývání
Harcourt Harcourt
hard ztuha
hard ztěžka
hard vší silou
hard usilovně
hard těžce
hard těsně
hard silně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy