Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hard prudce
hard pevně
hard namáhavě
hard intenzivně
hard drsný
hard krušný
hard namáhavý
hard perný
hard silný
hard pronikavý
hard vytrvalý
hard strnulý
hard zatvrzelý
hard nesnadný
hard krutý
hard hrubý
hard bezcitný
hard natvrdo
hard pilně
hard krutě
hard vážný
hard tvrdě
hard obtížný
hard těžký
hard pevný
hard tvrdý
hard tuhý
hard cash pokladní hotovost
hard cash hotovost
hard cash za hotové
hard cash kovové peníze
hard cash hotové peníze
hard coal černé uhlí
hard core zdravé jádro
hard core tvrdé jádro
hard currency tvrdá měna
hard disk pevný disk
hard drive pevný disk
hard drugs tvrdé drogy
hard feelings nepřátelský vztah
hard goods průmyslové zboží
hard hat ochranná přilba
hard labor nucená práce
hard line nekompromisní
hard line tvrdá linie
hard loan tvrdá půjčka
hard numbers problem problém tvrdých údajů
hard of hearing nedoslýchavý
hard palate tvrdé patro
hard pressed ve velké tísni
hard sell umění prodat
hard sheep´s milk cheese oštěpek
hard surface zpevněná plocha
hard time viz give a hard time
hard time problémy
hard time potíže
hard time těžkosti
hard to believe těžké uvěřit
hard-back vázaná kniha
hard-bitten tvrdý
hard-bitten hrubý
hard-bitten drsný
hard-boiled natvrdo vařený
hard-boiled hrubý
hard-boiled uvařený natvrdo
hard-core zdravé jádro
hard-earned těžce vydělaný
hard-headed tvrdohlavý
hard-hearted tvrdého srdce
hard-hearted krutý
hard-heartedness krutost
hard-heartedness bezcitnost
hard-hit těžce postižený
hard-hitting útočný
hard-hitting agresivní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy