Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hardy odolný
hare zajíc
harebell druh rostliny
harebrained ztřeštěný
harelip rozštěp
harem harém
haricot fazol
hark naslouchat
hark back vrátit se
harken naslouchat
Harlan Harlan
Harlem Harlem
harlequin pestrobarevný
harlequin harlekýn
harlequinade harlekynáda
Harley Harley
harlot běhna
harlotry smilstvo
harlotry prostituce
harlotry lumpárna
harlotry darebáctví
harm úraz
harm újma
harm zranění
harm ublížit
harm ublížení
harm poškodit
harm způsobit újmu
harm způsobit škodu
HARM High-Speed Anti-Radiation Missile
harm poškození
harm uškodit
harm škodit
harm škoda
harmed poškozený
harmer zraňující osoba
harmful škodlivý
harmful effect škodlivý účinek
harmful organism of plants škodlivý organismus rostlin
harmful substance škodlivina
harmful substance závadná látka (vodní hodpodářství)
harmful substance škodlivina (vodní hospodářství)
harmful substance škodlivá látka (vodní hospodářství)
harmful substance látka škodlivá zdraví
harmfull pollutants škodliviny
harmfully škodlivě
harmfulness škodlivost
harmfulness of noxious organisms škodlivost škodlivých organismů
harming škodící
harmless neškodný
harmless pesticide dose neškodná dávka pesticidu
harmlessly neškodně
harmlessness neškodnost
Harmon Harmon
harmonic harmonický
harmonica harmonika
harmonically souzvučně
harmonically harmonicky
harmonics harmonie
harmonies harmonie
harmonious harmonický
harmoniously harmonicky
harmonisation harmonizace
harmonise sladit
harmonise ladit
harmonised zharmonizovaný
harmonium harmonium
harmonization harmonizace
harmonize sladit
harmonize harmonizovat
harmonized zharmonizovaný
harmonizing ladění
harmony soulad
harmony shoda
harmony souzvuk

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy