Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hatch líheň
hatchback 5-ti dveřové auto
hatched šrafovaný
hatchery inkubátor
hatchery líheň
hatchery líh
hatches líhne
hatchet sekyrka
hatchet man sekerník
hatching šrafování
hatching stínování
hatching of entomophage získání entomofága
hatchway průlez
hate zášť
hate nenávist
hate nenávidět
hated nenáviděný
hateful nenáviděný
hateful protivný
hateful odporný
hatefully nenávistně
hatefulness nenávist
hatemonger štváč
hater nenávistník
hates nenávidí
Hatfield Hatfield
hatful tucet
hatful množství v klobouku
Hathaway Hathaway
hating nenávidění
hatless bez klobouku
hatrack věšák
hatred nenávist
hatred zášť
hats klobouky
hatter kloboučník
Hattie ženské křestní jméno
hauberk drátěná košile
hauberk kroužkové brnění
Haugen Haugen
haughtier povýšenější
haughtiest povýšený
haughtiest domýšlivý
haughtily domýšlivě
haughtiness namyšlenost
haughtiness domýšlivost
haughty povýšený
haul vzdálenost
haul vléci
haul táhnout
haul up vytáhnout
haulage přepravné
haulage dopravné
hauled tažený
hauler dopravce
haulier přepravce
hauling vlečení
hauling táhnutí
hauling tažení
haulm sláma
haulm stonek
haulm stéblo
haunch hýždě
haunt pronásledovat
haunted strašidelný
haunting strašení
haunting pronásledování
Hauser Hauser
hautboy hoboj
haute couture vedoucí dám. krejč. salónu
haute couture exkluzivní módní tvorba
hauteur povýšenost
hauteur nadutost
Havana hl.m. - Kuba
have vlastnit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy