Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
have have/had/had
have mívat
have mít
have a bad hair day mít špatný den
have a ball mít se bezva
have a bath vykoupat se
have a bath koupat se
have a chat popovídat se
have a chat pohovořit
have a cold být nachlazený
have a drink napít se
have a go at it mít pohlavní styk
have a good sleep vyspat se
have a good time zabavit se
have a good time bavit se
have a heart slitujte se!
have a limp dopadat
have a look podívat se
have a nap zdřímnout si
have a pee vyčůrat se
have a pee vyčurat se
have a perv podívat se
have a seat! posaďte se
have a seat! posaď se
have a shot at pokusit se o
have a shower osprchovat se
have a sweet tooth mlsat
have a swim zaplavat si
have a talk popovídat se
have a thing up one s sleeve mít něco za lubem
have a walk projít se
have a walk procházet se
have a word with promluvit si
have a word with popovídat si
have an affair mít poměr
have an effect působit
have an effect způsobit
have breakfast posnídat
have breakfast snídat
have breakfast nasnídat se
have dinner/supper večeřet
have dinner/supper navečeřet se
have dinner/supper povečeřet
have fun pobavit se
have fun užít si
have fun bavit se
have had měly
have had měla
have had měli
have in mind brát v úvahu
have in mind mít na mysli
have intercourse mít pohlavní styk
have it away mít pohlavní styk
have it made nechat si to udělat
have it off mít pohlavní styk
have it out urovnat spor
have it out dát věc do pořádku
have lunch poobědvat
have lunch obědvat
have lunch naobědvat se
have no use for nepotřebovat
have not nemít
have not got nedostal
have nothing to lose nemít co ztratit
have on mít na
have second thoughts rozmyslet se
have sex souložit
have sex milovat se
have some breakfast posnídat
have some dinner povečeřet
have some lunch poobědvat
have the IQ of a handball míti IQ houpacího koně
have to musit
have to muset
have to do with týkat se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy