Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
announcing vyhlášení
announcing prohlašování
announcing prohlášení
announcing oznámení
annoy soužit
annoy otravovat
annoy sužovat
annoy jít na nervy
annoy roztrpčit
annoy rozhořčit
annoy nahněvat
annoy znepokojovat
annoy zlobit
annoy obtěžovat
annoyance mrzutost
annoyance nepříjemnost
annoyance rozmrzelost
annoyance obtíž
annoyed rozzlobený
annoyed otrávený
annoyed mrzutý
annoying otravný
annoying protivný
annoying nepříjemný
annoying mrzutý
annoying thing mrzutost
annoyingly protivně
annoyingly mrzutě
annoys nudí
annual ročenka
annual každoroční
annual obrat
annual výroční
annual roční
annual každoroční
annual income roční příjem
annual report výroční zpráva
annual ring letokruh
annually ročně
annuitant důchodce
annuitant rentiér
annuities důchodové
annuity důchod
annuity anuita
annuity splátka
annuity splátka
annuity renta
annuity bond anuitní obligace
annul zrušit
annul anulovat
annular prstencový
annulate prstencovitý
annulated prstencovitý
annulet kroužek
annuli prstenec
annuli letokruh
annulling odvolání
annulment zrušení
annulment anulování
annulus prstenec
annum období (většinou rok)
annunciate vyhlásit
annunciated vyhlásil
annunciation zvěstování
annunciation prohlášení
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
anode anoda
anodic anodový
anodize anodovat
anodized anodizovaný
anodyne prostředek mírnící bolest
anoint pomazat
anoint posvětit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy