Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
head-on frontálně
head-on čelně
head-to-head muž proti muži
headache hlavolam
headache bolení hlavy
headache bolest hlavy
headaches bolesti hlavy
headband čelenka
headboard čelo postele
headcount počet osob
headdress čelenka
headdress pokrývka hlavy
headed zamířil
headed mající záhlaví
header hlavička
header záhlaví
headers hlavičky
headfast vyvazovací lano
headfirst střemhlav
headgear vrtná souprava
headgear přilba
headgear pokrývka hlavy
headhunter agitátor
headhunter lovec hlav
heading titulek
heading titul
heading nadpis
heading hlavička
heading záhlaví
heading heslo
headings tituly
headings nadpisy
headings záhlaví
headlamp svítilna na čelo
headland mys
headless bezhlavý
headlight svítilna na čelo
headlights reflektory
headline nadpis
headline titulek
headliner titulkový přístroj
headlines titulky
headlines nadpisy
headlock zápasnický chvat
headlong zbrkle
headlong překotně
headman vedoucí
headman náčelník
headmaster ředitel školy
headmaster ředitel
headmastership ředitelství
headmistress ředitelka
headnote záhlaví stránky
headphone sluchátko
headphones sluchátka
headpiece přílba
headquarter velitelství
headquarters hlavní stan
headquarters ústředí
headquarters centrála
headquarters ředitelství
headquarters velitelství
headrest opěradlo pro hlavu
headroom světlá výška ve stavebnictví
heads hlavy
heads-up pohotový
headscarf šátek
headset sluchátka
headship ředitelství
headshrinker psychiatr
headsman kat
headsman popravčí
headstall jezdecká ohlávka
headstall uzdečka
headstand stojka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy