Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
headstand stoj na hlavě
headstock vřeteník
headstone pomník
headstone náhrobní kámen
headstrong tvrdohlavý
headwaiter vrchní číšník
headwaters prameny
headway vzdálenost návěstidel
headway světlá výška
headway interval
headway postup vpřed
headway pokrok
headwind protivítr
headword heslo
heady opojný
heal hojit se
heal vyléčit
heal zahojit se
heal hojit
heal léčit se
heal léčit
healed vyléčil
healed vyléčený
healer léčitel
healers léčitelé
Healey Healey
healing léčení
heals léčí
health zdravotní stav
health zdravotní
health zdraví
health care péče o zdraví
health care zdravotnická péče
health care zdravotní péče
health centre poliklinika
health damage zdravotní škoda
health food zdravotní strava
health food dietní strava
health food zdravé jídlo
health hazard-types of zdravotní nebezpečnost - druhy
health resort lázně
health safety and preservation bezpečnost a ochrana zdraví (při práci)
health-resort lázně
healthful zdravý
healthfulness zdravost
healthier zdravější
healthiest nejzdravější
healthily zdravě
healthiness zdravost
healthy zdravý
Healy Healy
heap halda
heap nakupit
heap odval
heap kupa
heap hromada
heaped nahromaděný
heaping hromadění
heaps hromady
hear zaslechnout
hear vyslechnout
hear naslouchat
hear poslouchat
hear hear/heard/heard
hear uslyšet
hear slyšet
hear from slyšet o
hear from dostat zprávy od
hear of slyšet o
hear of doslechnout se o
hear out vyslechnout
hear! listen! poslyš
heard hear/heard/heard
heard slyšel
hearer posluchač

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy