Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hearing výslech
hearing sluch
hearing slyšení
hearing aid naslouchátko
hearing aid sluchadlo
hearings výslechy
hearings slyšení
hearken naslouchat
hears slyší
hearsay klepy
hearse máry
hearse pohřební vůz
Hearst Hearst
heart temperament
heart srdeční
heart podstata
heart nitro
heart miláček
heart jádro
heart duše
heart drahoušek
heart srdce
heart odvaha
heart attack infarkt
heart disease srdeční slabost
heart disease srdeční vada
heart disease srdeční choroba
heart disease onemocnění srdce
heart disease nemocné srdce
heart failure srdeční vada
heart failure srdeční mrtvice
heart failure selhání srdce
heart-free nezadaný
heart-rending srdcervoucí
heart-rending drásající srdce
heart-searching sebezpytování
heart-to-heart řeč od srdce
heart-warming u srdce hřející
heart-whole srdečný
heart-whole upřímný
heartache žal
heartache zármutek
heartbeat tep
heartbeat puls
heartbreak žal
heartbreak hoře
heartbreaking srdcervoucí
heartbroken se zlomeným srdcem
heartburn žáha
heartburn pálení žáhy
heartburning nenávist
heartburning zášť
hearten povzbudit
heartfelt srdečný
hearth krb
hearth výheň
hearthrug podložka před krb
hearthstone domov
hearthstone krbová deska
hearties srdečněji
heartiest nejvřelejší
heartiest nejsrdečnější
heartiest nejsrdečněji
heartily upřímně
heartily srdečně
heartiness srdečnost
heartland srdce regionu
heartland srdce země
heartless nemilosrdný
heartless nemající srdce
heartless nelítostný
heartless krutý
heartless bezcitný
heartlessly nemilosrdně
heartlessness nemilosrdnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy