Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
heartlessness nelítostnost
heartlessness bezcitnost
heartrending srdcervoucí
heartrending drásající srdce
hearts srdce
heartsick zarmoucený
heartsickness deprese
heartsickness zarmoucenost
heartstrings hluboké city
heartwarming potěšující
heartwarming dojemný
heartwood jádrové dřevo
hearty upřímný
hearty srdečný
heat žár
heat rozehřát
heat teplo
heat ohřát
heat horko
heat dohřát
heat zatopit
heat zatápět
heat vytopit
heat vytápět
heat vedro
heat exchanger tepelný výměník
heat lightning blýskání na časy
heat motion tepelný pohyb
heat pump tepelné čerpadlo
heat sink odvod tepla
heat sink chladič
heat up zahřát
heat up vyhřát
heat up roztopit
heat up ohřát
heat wave vlna horka
heat-resistant ohnivzdorný
heat-resistant tepluvzdorný
heatable vytopitelný
heated zahřátý
heated zapálený do něčeho
heatedly vášnivě
heatedly rozčileně
heatedly ohnivě
heater kamínka
heater otopné těleso
heater topný článek
heater topné těleso
heater ohřívač
heaters ohřívače
heath vřes
heath vřesoviště
heath pláň
heathen divoch
heathen pohan
heathendom pohanstvo
heathenish pohanský
heathenism pohanství
heather vřesovec
heather vřes
heathery vřesový
heathland vřesoviště
Heathman Heathman
heating topný
heating topení
heating vytápění
heating engineer topenář
heating fuel topivo
heating up oteplování
heatless nevytápěný
heatproof ohnivzdorný
heatstroke úžeh
heatstroke úpal
heatwave vlna veder
heave zvednout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy