Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
heavy fuel oil těžký topný olej
heavy fuel oil těžký topný olej
heavy heart mít kámen na srdci
heavy heart těžké srdce
heavy heart těžké srdce
heavy heart mít kámen na srdci
heavy industry těžký průmysl
heavy industry těžký průmysl
heavy metal těžký kov
heavy metal těžký kov
heavy water těžká voda
heavy water těžká voda
heavy-armed těžce vyzbrojený
heavy-armed těžce vyzbrojený
heavy-duty mající velkou výdrž
heavy-duty mající velkou výdrž
heavy-footed těžkopádný
heavy-footed těžkopádný
heavy-handed nemotorný
heavy-handed těžkopádný
heavy-handed tyranský
heavy-handed tyranský
heavy-handed těžkopádný
heavy-handed nemotorný
heavy-handedness brutálnost
heavy-handedness nemotornost
heavy-handedness těžkopádnost
heavy-handedness těžkopádnost
heavy-handedness nemotornost
heavy-handedness brutálnost
heavy-hearted zarmoucený
heavy-hearted zarmoucený
heavyhandedness brutálnost
heavyhandedness nemotornost
heavyhandedness těžkopádnost
heavyhandedness těžkopádnost
heavyhandedness nemotornost
heavyhandedness brutálnost
heavyhearted zarmoucený
heavyhearted zarmoucený
heavyset podsaditý
heavyset zavalitý
heavyset zavalitý
heavyset podsaditý
heavyweight těžká váha
heavyweight těžká váha
hebephrenia hebefrenie
hebephrenia hebefrenie
hebephrenic hebefrenický
hebephrenic hebefrenický
hebetude netečnost
hebetude letargie
hebetude netečnost
hebetude letargie
Hebraic hebrejský
Hebraic hebrejský
Hebrew Žid
Hebrew židovský
Hebrew hebrejština
Hebrew Hebrejec
Hebrew hebrejsky
Hebrew hebrejský
Hebrew Žid
Hebrew židovský
Hebrew hebrejština
Hebrew Hebrejec
Hebrew hebrejsky
Hebrew hebrejský
Hebrew language hebrejština
Hebrew language hebrejština
Hebrides Hebridy
Hebrides Hebridy
hecatomb hetakomba
hecatomb hetakomba
heck sakra

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy