Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hedonic index hedonický index
Hedonic Price Method HPM. hedonická metoda oceňování
Hedonic Price Method HPM. hedonická metoda oceňování
hedonic regression hedonická regrese
hedonic regression hedonická regrese
hedonism požitkářství
hedonism požitkářství
hedonist rozkošník
hedonist požitkář
hedonist rozkošník
hedonist požitkář
hedonistic rozkošnický
hedonistic požitkářský
hedonistic rozkošnický
hedonistic požitkářský
heed péče
heed na
heed dbát
heed péče
heed na
heed dbát
heeded dbal
heeded dbal
heedful všímavý
heedful pozorný
heedful obezřetný
heedful všímavý
heedful pozorný
heedful obezřetný
heedfulness pozornost
heedfulness opatrnost
heedfulness pozornost
heedfulness opatrnost
heedless nepozorný
heedless bezohledný
heedless nepozorný
heedless bezohledný
heedlessly nedbale
heedlessly nedbale
heedlessness nepozornost
heedlessness nedbalost
heedlessness nepozornost
heedlessness nedbalost
heehaw řehot
heehaw hýkání
heehaw hřmotný smích
heehaw řehot
heehaw hýkání
heehaw hřmotný smích
heel podpatek
heel pata
heel podpatek
heel pata
heelers švec
heelers švec
heels podpatky
heels podrážky
heels paty
heels podpatky
heels podrážky
heels paty
heft potěžkat
heft potěžkat
heftily statný
heftily statný
heftines náročnost
heftines náročnost
heftiness statnost
heftiness mohutnost
heftiness statnost
heftiness mohutnost
hefty středně těžký
hefty středně těžký
Hegel Hegel
Hegel Hegel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy