Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
anoint obřadně pomazat
anoint with pomazat
anointment pomazání
anole anolis
anomalies odlišnosti
anomalies odchylky
anomalies anomálie
anomalous nenormální
anomalous odlišný
anomalous podivný
anomalous zvláštní
anomalous neobvyklý
anomalous anomální
anomalous nezvykle
anomalously anomálně
anomaly odchýlení
anomaly odchylka
anomaly nepravidelnost
anomaly anomálie
anomic odcizený
anomic anomický
anomie anomie
anon jindy
anon brzy
anonym pseudonym
anonym anonym
anonymity anonymita
anonymous anonymní
anonymously anonymně
anorak větrovka
anorak bunda
anoraks větrovky
anoraks nepromokavé bundy
anorectic bez chuti k jídlu
anorectic anorektický
anorexia chorobné nechutenství
anorexia anorexie
anorexia nervosa mentální anorexie
anorexic anorektický
anosmia anosmie
another jiný
another ještě jeden
another ještě
another jeden
another druhý
another další
another kind of jiný
another nail in your coffin další cigareta
another s jiného
another time někdy jindy
another time jindy
another way jinudy
another way jinak
anoxia anoxie (hydrochemie)
anoxibiosis anoxibióza
anserine husí
ANSI ANSI
answer reakce
answer odezva
answer opětovat
answer řešení
answer odpovídat
answer odpověď
answer odpovědět
answer back odmlouvat
answer for zodpovídat se za
answer in the affirmative odpovědět kladně
answer the door otevřít dveře
answer the phone zvednout telefon
answerable odpovědný
answerable zodpovědný
answered zodpovězený
answered odpověděl
answered odpovězeno
answerer respondent

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy