Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Hellenic helénský
Hellenist Helénista
Hellenize helenizovat
Hellenize zhelénizovat
Hellenize pořečtit
heller haléř
heller halíř
hellfire ďábelský oheň
hellhole brloh
hellhole doupě neřesti
hellion lump
hellish pekelný
hellishly pekelně
hellishness ohavnost
hellishness hanebnost
Hellman Hellman
hello ahoj
hello nazdar
hello čau
hellraiser výtržník
hells pekla
helluva pekelný
helm kormidlovat
helm kormidlo
helm helma
helmet přilba
helmet helma
helmeted opatřený přilbou
helmeted mající přilbu
helmeted helmovitý
helmets helmy
helminth hlíst
helminth cizopasný červ
helminthiasis helmintiáza
helmsman kormidelník
helobiont helobiont
helophyte helofyt
helot helót
help výpomoc
help pomocník
help pomoci
help pomáhat
Help Nápověda
help pomoct komu
help pomoct
help pomoc
help pomáhat při
help oneself posloužit si
help out vypomáhat
help yourself poslužte si
helped pomáhal
helped pomohl
helped pomohli
helped mající cizí pomoc
helper pomocník
helper služebník
helpful prospěšný
helpful užitečný
helpful pomocný
helpful nápomocný
helpfully užitečně
helpfulness užitečnost
helpfulness prospěšnost
helpfulness vstřícnost
helping pomáhání
helpless bezradný
helpless bezmocný
helplessly bezmocně
helplessness bezmocnost
helpline linka důvěry
helpmate pomocník
helps pomáhá
Helsinki Helsinky
Helsinki hl.m. - Finsko
Helsinki Protocol. Helsinský protokol

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy