Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
HELSTF High Energy Laser Test Facility
helter-skelter neuspořádaný
helter-skelter chaotický
helve topůrko
helve násada
Helvetian Švýcar
Helvetian helvetský
Helvetian švýcarský
Helvetic helvetský
Helvetic švýcarský
hem obroubit
hem lem
hem in obklíčit
hemagglutination hemaglutinace
hematemesis ztracení krve
hematite hematit
hematologic hematologické
hemeralopia hemeralopie
hemerobic organism hemerobní organismus
hemerobic system hemerobní systém
hemerochor organism hemerochorní organismus
hemerophilic organism hemerofilní organismus
hemerophobic organism hemerofóbní organismus
hemerophyte hemerofyt
hemianopia hemianopsie
hemianopsia hemianopsie
hemic krevní
hemicrania hemikranie
hemicryptophyte hemikryptofyt
hemimorphite hemimorfit
Hemingway Hemingway
hemiplegia hemiplegie
hemiplegic hemiplegický
hemisphere polokoule
hemispheric polokulovitý
hemispheric hemisférický
hemispheric týkající se polokoule
hemispherical polokulovitý
hemispherical hemisférický
hemispherical ve tvaru polokoule
HEML High Energy Microwave Laboratory
hemline dolní lem
hemlock tsuga
hemlock bolehlav
hemlock jedovatý odvar z bolehlavu
hemlock spruce tsuga kanadská
hemming lemování
hemming lemovací
hemming machine šicí stroj
hemochromatosis hemochromatóza
hemoglobin hemoglobin
hemophilia hemofilie
hemorrhage hemoragie
hemorrhage krvácení
hemorrhage vztek
hemorrhage šlak
hemorrhoid hemoroid
hemorrhoids hemoroidy
hemostatic hemostatický
hemp marihuana
hemp konopí
hempen konopný
hempseed konopné semeno
Hempstead Hempstead
HEMT High Electron Mobility Transistor
hen samička
hen slepice
hen harrier moták pilich
hen party dámská společnost
hen party babský večírek
hen-bane blín
hen-pecked pod pantoflem
hence odtud
hence proto
hence od té doby

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy