Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
herbs byliny
herbs koření
Hercules Hercules
herd stádo
herded hnal
herder pasák
herding život ve stádech
herding hnání dobytka
herds stáda
herds davy
herds žene
herdsman pastýř
herdsmen pastevci
here sem
here tady
here zde
here tu
here and there místy
here s tady je
here s to na zdraví!
here you are už tě mám
here you are prosím
hereabouts v sousedství
hereabouts poblíž
hereafter později
hereby takto
hereby tímto
hereditament dědictví
hereditary zděděný
hereditary dědičný
hereditary disease dědičná choroba
heredity dědičnost
Hereford Hereford
herein zde
hereinafter níže
hereinbefore výše
hereinbefore shora
hereof tohoto
heresies hereze
heresy blud
heresy kacířství
heretic heretik
heretic kacíř
heretical kacířský
heretics kacíři
hereto k tomuto
hereto k tomu
heretofore dosud
heretofore doposud
hereunder podle této
hereunto až potud
hereupon načež
herewith tímto
Herfindahl Index. Herfindahlův index
heritability dědičnost
heritable dědičný
heritage odkaz
heritage dědictví
heritor dědic
Herkimer okres v USA
Herman Herman
Hermann Hermann
hermaphrodism hermafroditismus
hermaphrodite hermafrodit
hermaphroditic hermafroditický
hermaphroditism hermafroditismus
hermeneutic hermeneutický
hermeneutics hermeneutika
Hermes Hermes
hermetic vzduchotěsný
hermetic hermetický
hermetical vzduchotěsný
hermetical neprodyšný
hermetical hermetický
hermetically hermeticky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy