Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
heterocyclic heterocyklický
heterodox neortodoxní
heterodox nekonvenční
heterodoxy nepravověrectví
heterodoxy heterodoxie
heterogeneity různorodost
heterogeneity heterogenita
heterogeneous nestejnorodý
heterogeneous různorodý
heterogeneous heterogenní
heterogeneous soil heterogenní půda
heterogeneous substance cizorodá látka
heterogeneous system heterogenní systém
heterogeneousness různorodost
heterogeneousness nestejnorodost
heterogeneousness cizorodost
heterogenesis heterogeneze
heterogenetic heterogenetický
heterogenous různorodý
heterogenous nehomogenní
heterogenous heterogenní
heterologous heterologní
heterosexist heterosexista
heterosexual heterosexuální
heterosexuality heterosexualita
heterosexually heterosexuálně
heterosexuals heterosexuálové
heterotrophic heterotrofní
heterotrophic nutrition heterotrofická výživa
heterozygous heterozygotní
hetman hejtman
Hettie ženské křestní jméno
Heurige burčák
Heuriger burčák
heuristic heuristický
heuristically heuresticky
Heuser Heuser
hew vytesat
hew sekat
hew osekávat
hew vyřezávat
hew out vytesat
hew out vysekat
hewer drvoštěp
hewer tesař
hewer sekající osoba
hewer kameník
Hewett Hewett
Hewitt Hewitt
Hewlett Hewlett
hewn tesaný
hewn sekal
hewn otesaný
hex šestnáctkový
hex hexadecimální
hex čarovat
hex čarování
hexadecimal šestnáctkové číslo
hexadecimal šestnáctkový
hexadecimal hexadecimální
hexagon šestiúhelník
hexagonal šestistranný
hexagonal šestihranný
hexagonal hexagonální
hexagonal šestiúhelníkový
hexagram šesticípá hvězda
hexagram hexagram
hexahedron šestistěn
hexahydrobenzene hexahydrobenzen
hexameter hexametr
hexamethylene hexametylen
hexane hexan
hexavalent šestimocný
hexose hexóza
hey haló

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy