Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hideous odporný
hideously odporně
hideously hnusně
hideousness ošklivost
hideousness ohavnost
hideout úkryt
hides skrývá
hiding skrýše
hiding úkryt
hiding výprask
hiding skrývání
hiding schovávání
hiding place úkryt
hiding place skrýš
hie spěchat
hierarch hierarcha
hierarchal hierarchický
hierarchic hierarchický
hierarchical hierarchický
hierarchically hierarchicky
hierarchies hierarchie
hierarchy hierarchie
hieratic kněžský
hieroglyph hieroglyf
hieroglyphic hieroglyfický
hieroglyphical hieroglyfický
Hieronymus Hieronymus
Higgins Higgins
higgledy-piggledy bez ladu a skladu
high vyvýšený
high vysoké
high vrcholící
high vrcholný
high velký
high v plném proudu
high střední škola
high tlaková výše
high vznešený
high výška
high výšina
high výsost
high vysoko
high vysoký
high and mighty nadutý
high and migty nadutý
high beam dálkové světlo
high contracting parties vysoké smluvní strany
high explosive trhavina
high fidelity věrná reprodukce
high fidelity hi-Fi
high frequency vysokofrekvenční
high grading process proces vysokého odstupňování
high hat snobský
high heels vysoké podpatky
high hopes velké naděje
high income bracket skupina s vyššími příjmy
high jinks skopičiny
high jinks legrace
high jinks rošťárna
high jump skok vysoký
high jump skok do výšky
high jumper výškař
high jumper skokan do výšky
high light vrcholové světlo
high muckamuck velká ryba (o člověku)
high noon pravé poledne
high priest velekněz
high profile přitahující pozornost
high quality vysoce kvalitní
high rise věžák
high rise výšková budova
high road dálnice
high road hlavní silnice
high roller hazardní hráč
high school střední škola

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy