Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
answering odpovídání
answering machine záznamník
answering machine telefonní záznamník
answers odpovídá
answers odpovědi
ant mravenec
ant hmyz
ant dělostřelec
ant bear mravenečník
ant bear hrabáč
ant hill mraveniště
ant lion mravkolev (hmyz
ant-hill mraveniště
antacid antacidum
antacid prostředek neutralizující kyselinu
antacids antacida
antagonise znepřátelit
antagonised znepřátelil
antagonism antagonismus (biol.)
antagonism rozpor
antagonism antagonismus
antagonism nepřátelství
antagonism of toxic effect antagonismus toxického účinku
antagonist protivník
antagonist odpůrce
antagonist antagonista
antagonistic protichůdný
antagonistic antagonistický
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
antagonize vyprovokovat
antagonize oponovat
antagonize odporovat
antagonized oponoval
antagonized odporoval
Antananarivo hl.m. - Madagaskar
antarctic antartický
antarctic jižní
antarctic antarktida
Antarctic Antarktický
Antarctic Circle jižní polární kruh
Antarctic Ocean Antarktický oceán
Antarctic Treaty Antarctic Treaty
Antarctica Antarktida
ante sázka např. v kartách
ante meridiem dopoledne
ante up vsadit se
ante-room předsíň
ante-room předpokoj
anteater mravenečník
antecedence priorita
antecedence přednost
antecedence precedence
antecedency priorita
antecedent prekurzor
antecedent předchůdce
antecedents předchůdci
antecedents předci
antechamber předpokoj
antedate antedatovat
antedate dřívější datum
antedating antedatování
antediluvian předpotopní
antelope antilopa
antenatal předporodní
antenatal prenatální
antenna tykadlo
antenna anténa
antennae antény
antennae tykadla
antennal tykadlový
anterior přední
anteriorly vepředu
anteriorly vpředu
anteroom předsíň
anthelmintic protihlístový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy